Tailor Phuket Narry

Tailor Phuket Narry

  • ประเภทธุรกิจ

Business

  • ชื่อเว็บไซต์

http://tailorphuketnarry.com/

  • รายละเอียด

หนึ่งใน ร้านตัดเสื้อ ที่มีชื่อเสียงที่สุด ของภูเก็ต โดยให้บริการ ตัดเย็บอย่างมืออาชีพ จากช่างตัด ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน